Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

מפנה: במה לעניני חברה 1993-

ביטאון רעיוני משותף של שתי התנועות הקיבוציות: התנועה הקיבוצית המאוחדת והקיבוץ הארצי - השומר הצעיר. המשכם של כתבי העת 'מבפנים' ו'יעד'. העורכים: דן כרמון ודוד זית.
   1993
   שפה: עברית
הוצאה: יד טבנקין (רמת אפעל), יד יערי (גבעת חביבה).