Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

[ה]דור [תש"ט-תשט"ז] 10-11-1948-30-11-1955

יומון מפא"י. בתחילה עיתון צהריים. מאוגוסט 1952 עיתון ערב.
   10-11-1948 - 30-11-1955
   שפה: עברית
הוצאה: חברת הדור, תל אביב

יומון של מפא"י שנוסד בשנת 1948 במטרה ליצור קשר ישיר בין המפלגה לבין הציבור הרחב, להבדיל מהעיתון 'דבר' שייצג את ההסתדרות הכללית שבשליטת מפא"י. כדי שהעיתון לא יתחרה ב'דבר' הוא פורסם בשעות אחר הצהרים.  זלמן ארן היה פטרונו העיקרי של העיתון במפלגה. עורכי העיתון היו: אליעזר ליבנה, שלמה גרודזנסקי, בנימין אליאב, חיים שורר ויונה יגול (גולדברג). העיתון זכה להצלחה מסוימת בקרב חברי המפלגה, אולם הצלחתו בקרב הציבור הרחב היתה מעטה. עורכי העיתון לא הצליחו לעמוד בתחרות עם העיתונות המסחרית שהתחזקה באותה תקופה ועם העיתון 'דבר', שפנה לאותם קוראים פוטנציאליים והשתמש באותם כותבים. בשנת 1955 נסגר העיתון.


ראו גם:

נאור מרדכי, 'הדור - לבטיו של עיתון מפלגתי', קשר, 13 1993, עמ' 115-102