Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

במפנה: עיתון פועלים 1934-1935

בשנת 1934 - עלון 'החוגים המרכסיסטיים'. משנת 1935 - בטאון 'מפלגת פועלי ציון והחוגים המרכסיסטיים'. הופיע פעמיים בשבוע, כשבועון וכדו שבועון. העורך והמו"ל - י. קושניר.
   1934 - 1935
   שפה: עברית
הוצאה: י. קושניר