Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

משק העובדים 1959-1971

בשער: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - הועד הפועל - המכון למחקר כלכלי וחברתי.
   1959 - 1971
   שפה: עברית
הוצאה: המכון למחקר כלכלי וסוציאלי, תל-אביב