Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

שורות [תרצ"ח-] 1938-1999

ירחון הסתדרות הפקידים, עובדי המינהל והשירותים.
   1938 - 1999
   שפה: עברית
הוצאה: הסתדרות הפקידים בישראל, תל אביב

הירחון עוסק בענייני מינהל מקצועיים, ‫ מביא מידע על המתרחש במרכז הסתדרות הפקידים, בחטיבות ובסניפים. בכתב העת סקירות ומאמרים של פעילים וחברים על ענינים הקשורים למקומות עבודתם ולעיסוקיהם. וכן מפורסם מידע מפורט בנושאים כגון: שכר, קופות גמל, מיסים וחוקי עבודה. בירחון מידע על המתרחש בעולם בתחום המינהל ובארגונים מקצועיים דומים בחו"ל. לעתים מופיע עם תוספת: "אגרת לצרכן".