Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

שדות [תרצ"ט - תש"ה] 1938-1945

עיתון של תנועת הנוער הלומד בארץ ישראל - המחנות העולים. תת כותר: ביטוי לנוער הלומד.
   1938 - 1945
   שפה: עברית


 ‫ גליונות תרצ"ט יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות בשמות שונים:
  כג חשון תרצ"ט: אלי שדות. ‬
  ח כסלו תרצ"ט: במענית שדות. ‬
  ח טבת תרצ"ט: גליון שדות. ‬
  כד טבת תרצ"ט: דף שדות. ‬
  יח שבט תרצ"ט: הד שדות. ‬
  יא אדר תרצ"ט: זורעי שדות. ‬
  ב ניסן תרצ"ט: חורשי שדות. ‬
  יא אייר תרצ"ט: טללי שדות. ‬
  ח סיון תרצ"ט: ירק שדות. ‬
  ט תמוז תרצ"ט: כובשי שדות. ‬
  תשרי ת"ש: לעבודה. ‬
  משנת תש"ו מופיע בשם: שדמות.