Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

רמזור [תשכ"א - תשמ"ח] 1961-1988

בטאון המשמרת הצעירה של מפא"י ומפלגת העבודה.
   1961 - 1988
  
הוצאה: מפלגת העבודה הישראלית - המשמרת הצעירה, תל-אביב

הופיע בתדירות בלתי סדירה. ‬
‫ לא הופיע בשנים 1978-1983. ‬
‫ סדרה חדשה 1988-1984 .‬
תתי כותר:
בשנים ‫ 1961-1977 - 'בטאון המשמרת הצעירה במפלגת העבודה הישראלית וארגון הסטודנטים חברי מפלגת העבודה הישראלית בשיתוף בית ברל'. ‬
בשנים ‫ 1985-1988 - 'בטאון המשמרת הצעירה מפלגת העבודה הישראלית'.

העורך: מרדכי שולר.