Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

צרור מכתבים לשאלות החינוך המשותף [תרצ"ח-] 1938-1969

כותר משתנה: 'צרור מכתבים לשאלות החינוך המשותף', 'צרור לחינוך המשותף', 'צרור לחינוך'.
   1938 - 1969
  
הוצאה: הקיבוץ המאחד, ועדת החינוך, עין-חרוד

הגליונות הראשונים יצאו לאור בתור "צרור מכתבים: עלון לאינפורמציה פנימית".