Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

עלון דברי חברים [-תשי"א] 1949-1950

תת כותר: של מפלגת פועלי א"י בקיבוץ המאוחד. החל להופיע בשנת 1946 בשם: עלון לדברי חברים בקיבוץ המאוחד.
   1949 - 1950
   שפה: עברית
הוצאה: הקיבוץ המאוחד, תל-אביב