Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

עלון המרכז [-תש"ב] 1936-1941

בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬
   1936 - 1941
  
הוצאה: ההסתדרות הכללית של הנוער העובד - המזכירות, תל-אביב

‫ בראש שער הגליון החל מגליון מס’ 6 מאפריל 1937 ואילך: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - המזכירות. ‬
עד גליון מס’ 13 נקרא 'עלון המזכירות'. ‬
‫ גליון מס’ 42 בשם: 'ממועצה לועידה' : אלונים, סוכות תש"א - תל אביב, סוכות תש"ב, על הנעשה בהסתדרות הנוער העובד.