Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

עלון המטפלת 1950-1955

התאחד עם 'עלון הגננת' ונוצר מהם 'החנוך המשותף:עלון לגננת ולמטפלת בגיל הרך' (מאוחר יותר: 'עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים').
   1950 - 1955
  
הוצאה: המחלקה לחינוך של הקבוץ הארצי - המדור לגיל הרך, מרחביה