Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

עלון המחנכים בחברות הילדים הצעירות 1953-1957

התאחד עם 'עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים' ונוצר מהם 'החינוך המשותף'.
   1953 - 1957
  
הוצאה: הקבוץ הארצי "השומר הצעיר". מחלקת חינוך, מרחביה