Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים [תשט"ו - תשל"ח] -

מס' 1 יצא לאור בשם: בעיות החינוך המשותף. מס' 2 יצא לאור בשם: עלון המטפלת- גננת. התאחד עם 'עלון המחנכים בחברות הילדים' הצעירים ונוצר מהם החינוך המשותף.
  
  
הוצאה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מחלקת חינוך, מרחביה