Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

עלון המוסדות החינוכיים 1949-1977

עלון המוסדות: 1952- 1967. מס' 12, 1949- 1- 52/ 1951: עלון לאינפורמציה וביבליוגרפיה.
   1949 - 1977
  
הוצאה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מחלקת חינוך, מרחביה