Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

עלון החניכים 1955-

בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים. ‬ מס’ 1 הופיע בשם: עלון חניכי האוניברסיטה. ‬ יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הנוער העובד. ‬ בהכפלה.
   1955 - 0000
  
הוצאה: הנוער העובד, ירושלים