Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

גלים [ת"ש] 1940-

תת כותר: בטאון תא הנמל של מפלגת פועלי א"י. כותרים נוספים: פני גלים; על פני גלים. שני הגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות, בתוספת מה לעצם השם, הגליון הראשון בשם 'על פני גלים', השני בשם 'פני גלים'.
   1940
  
הוצאה: ועדת התרבות של תא עובדי הנמל, ת"ש, תל-אביב