Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

סקירת העתונות 1940-1943

בראש הפרסום: הקבוץ הארצי השומר הצעיר - מזכירות הועד הפועל. ‬ הקטוגרף מכתב מכונה.
   1940 - 1943
  
הוצאה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה