Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ניב הפועל החקלאי 1958-1959

בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלים חקלאים שכירים.
   1958 - 1959
  
הוצאה: מפלגת הפועלים המאחדת - המחלקה המקצועית, תל-אביב