Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

משמר [תש"ג-תש"ח] 30-07-1948-1948

עיתון יומי. בטאון 'השומר הצעיר' ו'הליגה הסוציאליסטית'. משנת 1946 - בטאון 'מפלגת פועלים השומר הצעיר'. המשכו - 'על המשמר' מי"ב שבט תש"ח.
   30-07-1948 - 1948
   שפה: עברית
הוצאה: מפלגת הפועלים השומר הצעיר בארץ ישראל