Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

ממועצה למועצה 1935-?194

בראש הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬ בשנים תש"א/תש"ב יצא לאור בשם: ממועצה לועידה.
   1935 - ?194
  
הוצאה: הנער העובד, תל-אביב