Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

מולד [תש"ח-תשמ"ו] 1948-1986

תת כותר: ירחון מדיני וספרותי. כתב עת בחסות מפא"י. משנת 1967 - כתב עת עצמאי.
   1948 - 1986
   שפה: עברית
הוצאה: מפלגת פועלי ארץ ישראל

כתב עת בחסות מפא"י, שנועד לבדוק ענינים פוליטיים בפרספקטיבה רחבה, ויצא לאור כירחון בשנים 1967-1948. עורך העיתון היה אפרים ברוידא. משנת 1967 היה 'מולד' לכתב עת בלתי תלוי, שיצא לאור בהוצאת 'מפעלי מולד' ונקרא 'מולד. סדרה חדשה: ספרות, אמנות, חברה, ביקורת, עיון, מחקר'.

כתב העת לא הופיע בשנים תשל"ז-תשל"ט.