Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

מגוון [תשל"ו-תשמ"ד] 1975-1984

ירחון מדיני של מפלגת העבודה. תת כותר: לשאלות חברה ומדינה.
   1975 - 1984
   שפה: עברית
הוצאה: בית-ברל, צופית

מטרתו של כתב העת היתה להתמודד מבחינה מחשבתית, רעיונית ופוליטית עם מגוון הבעיות והדיעות בחברה הישראלית ולתרום לגיבושה ולהבהרתה של תפיסת העולם של מפלגת העבודה בתחומים שונים. בפועל ביטא כתב העת בעיקר את החוגים 'היוניים' במפלגה.

העורך הראשון היה אשר מניב. בפברואר 1983 החליף אותו נתן רענן.