Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ידיעות הארכיון והמוזיאון של מפלגת העבודה [תרצ"ד - תש"י?] 1933-1951

מכיל "דין וחשבון על פעולות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה"
   1933 - 1951
  
הוצאה: ארכיון והמוזיאון של מפלגת העבודה