Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

ידיעון ועדת התרבות 1961-1964

במקומו בא: ידיעון לענייני תרבות והסברה
   1961 - 1964
  
הוצאה: הקיבוץ המאחד, ועדת התרבות, תל-אביב