Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

יד לקורא [תש"ו-תשס"ג] 1946-2003

תת כותר: כתב עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות. תת כותר נוסף: ‫כתב עת לספרנות, למידע ולארכיונאות. רבעון.
   1946 - 2003
  
הוצאה: מרכז ההדרכה לספריות בישראל, ירושלים

כרכים א-ג, יצאו לאור בתל-אביב.
כרך א יצא לאור על ידי הקיבוץ המאוחד.
כרכים ב-ג יצאו לאור ע"י המדור לספריות, המרכז לתרבות ולהסברה של ההסתדרות.
כרכים ז-ח חוברת ב' יצא לאור ע"י ארגון ספרני ישראל.
אחרי כן יצא לאור על ידי מרכז הדרכה לספריות צבוריות בירושלים.

העורכים: שלמה שונמי, מרדכי נדב, ורדה ארד, יוחאי גואל.

קיים‫ מפתח לכרכים א-טו : אייר תש"ו - תמוז תשל"ו, מאי 1946- יולי 1976 מאת מנחם צבי ברקאי. וכן קיים מפתח לכרכים  ט"ז-כ"ב (1986-1976)

המשכו: מידעת: כתב עת לחקר הספרנות והמידע.