Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

חזות [ת"ש] 1940-

תת כותר: חוברת לפעולה בימתית ומתן דמות למועד בקיבוץ. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הקבוץ המאוחד - ועדת-התרבות.
   1940
  
הוצאה: הקיבוץ המאחד, ועדת התרבות, עין חרוד