Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

[ה]חברה [תש"ך-תשל"ד] 1957-1971

תת כותר: בטאון האקדמאים חברי מפא"י ואוהדיה. משנת 1970 המשיך לצאת לאור בשם אקדמות.
   1957 - 1971
  
הוצאה: מפלגת פועלי ארץ ישראל, ארגון האקדמאים, תל-אביב