Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]מעורר 1942-1943

העיתון פורסם על ידי תנועת 'המחנות העולים' וקבוצות של חניכי התנועה. תת כותר: בטוי הנוער הלומד בימים אלה.
   1942 - 1943
   שפה: עברית
הוצאה: תל אביב

שני גליונות מאי 1942 יצאו לאור בשם: במבחן; בטוי הנוער הלומד בימים אלה. ‬
גליון  ‫ 17 במאי 1942 יצא לאור ביזמת 'המחנות העולים' ; גליון יוני-יולי 1942 יצא ביזמת הארגון הארצי של תלמידי המחלקות השביעיות; גליון תשרי תש"ג יצא על ידי הארגון הארצי של תלמידי המחלקות הגבוהות.