Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

דפים למשמרת [תשל"ג-] 1973-

תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה למפלגת העבודה - מחוז י-ם. בהכפלה.
   1973
  
הוצאה: מפלגת העבודה הישראלית, ירושלים