Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

דפים למחנך [תשט"ו] 1955-

בעריכת זבולון מיכאלי.
   1955
  
הוצאה: מפלגת פועלי ארץ ישראל - התא הארצי של המורים והגננות, תל-אביב