Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

דפים ללימוד טעמי המקרא [תשכ"ב -] 1952-

עורך: מיכאל פרלמן
   1952
  
הוצאה: ההסתדרות הציונית-המחלקה לעניני הנוער והחלוץ-המדור הדתי. המכון הישראלי למוסיקה דתית. הקיבוץ הדתי.