Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

דפים [תשי"א] 1950-

בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ועד עובדי הועד הפועל ומוסדותיו. ‬ בהכפלה.
   1950
  
הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב