Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

דבר פועלי הבניין [תשי"ט] 1958-1959

עלון פועלי הבנין חברי מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים. בראש השער: מפלגת פועלי ארץ ישראל - הנהלת התא הארצי של פועלי הבנין.
   1958 - 1959
  
הוצאה: מפלגת פועלי ארץ ישראל תל-אביב