Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

בקשר [תרצ"ז] 1936-

בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקבוץ המאוחד - לשכת הקשר הרומנית. הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬
   1936
  
הוצאה: הבחרות, מגדיאל