Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

איתנים 1948-2005

ירחון קופת חולים הכללית.
   1948 - 2005
   שפה: עברית
הוצאה: מרכז קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל

נועד להגביר את המודעות לנושאים הקשורים לבריאות ולהפיץ מידע רפואי בקרב הציבור הרחב.

במהלך השנים צורפו לשם העיתון תתי כותרים שונים: ירחון לעניני בריאות היגייניה ורפואה ציבורית, הירחון הבריא למשפחה, ירחון הבריאות של ישראל, ירחון הבריאות לישראל.

בעיתון נדונו נושאים מתחומי הרפואה השונים. הופיע מדור של שאלות ותשובות ומדור של חדשות מתחומי הרפואה והבריאות.

המשכו: 'דרך חיים'.