Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

[ה]אחות בישראל [תש"ח-] 1948-

רבעון 'הסתדרות האחים והאחיות בישראל'.
   1948
   שפה: עברית
הוצאה: הסתדרות האחיות והאחים בישראל, תל אביב

בטאון מקצועי שעוסק בבעיות של העוסקים בתחום. מכיל סקירות על מקומות עבודה, רשימות מקצועיות מתחום הרפואה וסקירות מקצועיות מן העולם.
‫החל להופיע בשם 'האחות בארץ ישראל'.