Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ל-אוולדנא (לילדינו) 1960-

עיתון ילדים לכיתות הגבוהות של בית הספר.
   1960
   שפה: ערבית
הוצאה: בית ההוצאה הערבי של ההסתדרות

בשנת 1960 הופיע בשם "אל יום לאוולאדנא" כמוסף של העיתון "אל יום". החל משנת 1968 שינה את שמו ל"אולאדנא" והחל להופיע הכיל סיפורים ושירים.
נערך על-ידי אליהו אגסי.
בשיאו הופץ בכ-11,500 עותקים.