Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר עיתונות

חוואר (רב שיח)

ירחון בעריכה ובהשתתפות משכילים ערבים. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של הסתדרות. שינה שמו בשנת 1975 ל'אל ג'יל אל צאעד' (הדור הצעיר). הופץ בכ- 1,500 עותקים.
  
   שפה: ערבית