Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אל הדף (המטרה) 1960-1962

ירחון ספרותי שפרסם בית ההוצאה לאור הערבי.
   1960 - 1962
   שפה: ערבית


ירחון ספרותי שפרסם "בית ההוצאה הערבי", שהוקם על ידי ההסתדרות הכללית במטרה לרכז במוסד אחד את כל  פירסומי ההסתדרות בערבית. הירחון יצא לאור בשנים 1962-1960 ושימש במה ליצירות ספרותיות (בשירה ובפרוזה) של  משוררים וסופרים ערבים ישראלים. תפוצתו של העיתון הגיעה לאלף עותקים.