Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

בעיות החינוך המשותף 1937-1957

רבעון לעניני חינוך של ה'הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר'. ‫ ‬
   1937 - 1957
  
הוצאה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מחלקת חינוך, מרחביה

בשנים 1957-1953 נכלל כמדור בתוך 'אופקים לחינוך ותרבות'. ‬
כותר משתנה: דרך החינוך המשותף; לבעיות החנוך המשותף; עלון המטפלת גננת; עלון לגננת ולמטפלת בגיל הרך; עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים.
המשכו: 'החינוך המשותף', בשנים 1993-1958.