Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

בעבודה [תשל"ט - תש"ם] 1979-1980

ירחון של מפלגת העבודה. תת כותר משתנה: יומן מפלגת העבודה; דפים לפעילים; דפי הסברה לפעילים ומשתתפי סמינרים לחינוך משותף.
   1979 - 1980
   שפה: עברית
הוצאה: מפלגת העבודה הישראלית, תל-אביב