Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

במתנו [תשכ"ח] 1967-

תת כותר: כתב עת לאמנות הבמה. מעבר לשער: חוברת זו הוצאה בעזרת הסוכנות היהודית לישראל - לעניני הנוער והחלוץ - המדור לנוער. ‬ עוסקת ומיועדת לפעילות הנוער העובד והלומד.
   1967
  
הוצאה: ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד