Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

דבר - מוסף לשבתות ולמועדים [תרפ"ו - ת"ש] 18-09-1925-21-06-1940

מוסף ספרותי של העיתון 'דבר'.
   18-09-1925 - 21-06-1940
   שפה: עברית
הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. תל-אביב

מוסף ספרותי בן ארבעה עמודים שצורף לעיתון 'דבר' בכל ערב שבת וחג בשנים 1940-1925. אחרי חמש עשרה שנים בהן הופיע המוסף בנפרד, הפך המוסף לחלק מגוף העיתון. מוסף זה מילא תפקיד חשוב בחיי הספרות בארץ ישראל. נטלו בו חלק סופרים רבים שהיו חברי הסתדרות, אך גם כותבים שלא היו חברים בה. במשך הזמן פחתה מגמת הפתיחות של המוסף, במקביל לתהליך הסתגרות של העיתון 'דבר', וגברה המגמה המפלגתית. אברהם שלונסקי, עורכו הראשון של המוסף, התנגד לפוליטיזציה של הספרות ולפרסום ספרות מגויסת. בעקבות עימותים בינו לבין ברל כצנלסון, עורך 'דבר', על רקע זה, פוטר שלונסקי. בהמשך נערך המוסף על ידי עורכים שעמדותיהם היו קרובות יותר לעמדותיו של כצנלסון, ביניהם דוד זכאי, יצחק יציב, זלמן שזר ודב סדן.