Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

במערכות פועל המתכת 1959-1960

מעל לשם הפרסום: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלי המתכת.
   1959 - 1960
  
הוצאה: מפלגת הפועלים המאוחדת