Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

בהסתדרות [תש"ג-תש"ל] 1943-1970

ירחון. שם נוסף: פנקס לפעילי ההסתדרות.
   1943 - 1970
   שפה: עברית
הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוועד הפועל, תל-אביב

בין התאריכים שבט תש"ג - תשרי תש"ד יצא לאור בשם: 'פנקס לפעילי ההסתדרות'.
לא הופיע בשנים 1961-1960. אחרי שנת 1970 נכלל בשם 'יומן ההסתדרות' בתוך 'דבר'.