Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אשנב [תש"א-תש"ז] 24-08-1941-1947

תת כותר: לקוטי ידיעות: דברים בשם אומרם. עיתון מחתרתי של ה'הגנה'. הוצא לאור על ידי מפא"י
   24-08-1941 - 1947
   שפה: עברית
הוצאה: מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תל אביב

העיתון החל להופיע ביוזמת החוגים האקטיביסטים במפא"י שדרשו 'לספר את האמת' לציבור, להוקיע את ההתנכלויות הבריטיות ליישוב ולדרבן את חברי התנועה, בעיקר את חברי ה'הגנה' שבהם לקראת המאבקים הצפויים. בגליון הראשון נרשם מעל לכותרת 'מפלגת פועלי ארץ ישראל' וכן - 'פנימי לחברים. לא למכירה'. בגיליון השני נעלם שם המפלגה ולא הוזכר שוב. בהמשך נמכר העיתון ואף הופץ למנויים. תפוצת העיתון הגיעה בשיאה ל-30 אלף עותקים, והוא היה עיתון המחתרת הנפוץ ביותר בתקופת המאבק. בתחילה הופיע 'אשנב' מדי שבועיים, ובהמשך הפך לשבועון. בסך הכל התפרסמו 157 גיליונות.

ברל כצנלסון הקים את העיתון, קבע את שמו והיה עורכו הראשון. לאחר תקופה קצרה הועבר תפקיד העורך לאליעזר ליבנה (ליבנשטיין). עורכי המשנה היו מאיר ורטה, מאיר בראלי ומשה כצנלסון.

'אשנב' נועד להביא לידיעת הציבור, ובעיקר לידיעת חברי ה'הגנה' ידיעות שהעיתונות העברית לא יכלה לפרסם בשל מגבלות הצנזורה הבריטית. החומר בעיתון הושג באמצעות איסוף ידיעות שנפסלו על ידי הצנזורה במערכות העיתונים העבריים וציטוט 'דברים בשם אומרם' מהעיתונות הבריטית. מקורות מידע נוספים היו שירות הידיעות של ה'הגנה' (הש"י), המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית וכן הובאו בהרחבה נאומים והצהרות של מנהיגי הישוב.

בשל היותו של 'אשנב' עיתון לא חוקי בוצעו העריכה, ההדפסה והעריכה בסתר. חלק מהגליונות יצאו לאור בשם 'א"ב' כדי לעקוף את האיסור שהטילו הבריטים על פירסומו של 'אשנב'. העיתון היה עצמאי למדי וייצג את דיעות האקטיביסטים, שלא היו מקובלות על כל חברי ה'הגנה'. באביב 1947 הואשם העיתון בהבעת אהדה לארגונים הפורשים. נערך בירור במפא"י לעורך ליבנשטיין, והוחלט במפלגה לצרף לעיתון עורך נוסף שיאזן את עמדת העיתון. בתגובה התפטר ליבנשטיין מתפקידו. באותה תקופה ביקשו מפא"י והנהלת הסוכנות לתת עדיפות לאופציה המדינית. 'אשנב' האקטיביסטי היה מיותר בשלב זה והופעתו הופסקה.


ראו גם:

מרדכי נאור, ' 'אשנב' - עתון המחתרת הנפוץ ביותר', קשר, 1 1987, עמ' 82-73