Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

אשד [תרצ"ו-תרצ"ז] 1936-1937

בטאון של חניכי תנועת 'המחנות העולים'.
   1936 - 1937
   שפה: עברית
הוצאה: תל-אביב

עתון תנועת הנוער 'המחנות העולים'.
‫ בראש השער (בגליון ח-ט בסוף השער): תנועת הנוער הלומד בא"י 'מחנות העולים' (בשנויים קלים). ‬
בגליון [ג], [ה]-ח לא נזכר המקום; גליון ט יצא לאור בעין חרוד. ‬
‫ גליון [א] יצא לאור על ידי 'השכבה הצעירה', תל-אביב, [ב] [ה] ע"י 'השכבה הצעירה הארצית', [ו]-ט ע"י 'השכבה הבינונית הארצית'. ‬
‫ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬
‫ נפסק עם גליון ט.