Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

על המשמר [תש"ג-תשנ"ה] 30-07-1943-31-03-1995

יומון. בשנים 1948-1943 נקרא "משמר". בשנים 1946-1943 בטאון 'השומר הצעיר'. בשנים 1948-1946 שימש כעיתון מפלגת "השומר הצעיר" ומשנת 1948 ואילך שימש כעיתונה של מפ"ם.
   30-07-1943 - 31-03-1995
   שפה: עברית
הוצאה: תל אביב

   על המשמר [תש"ג-תשנ"ה] 30-07-1943-31-03-1995

יומון שהופיע מ-30 ביולי 1943 עד 31 במרץ 1995. בשנים 1948-1943 נקרא 'משמר' ואחרי כן שונה השם ל'על המשמר'. עד שנות ה-80 המאוחרות הופיעה בראש העמוד הראשון הסיסמא 'לציונות, לסוציאליזם ולאחוות עמים'. אחרי כן הוחלפה הסיסמא בכיתוב 'עיתון מדיני כלכלי'.

במשך כל שנות קיומו היתה הבעלות על העיתון בידי תנועת 'הקיבוץ הארצי'. בשנת 1943 הוקם העיתון על ידי קבוצה מאנשי 'השומר הצעיר'. בשנים 1948-1946 שימש היומון כבטאון מפלגת הפועלים 'השומר הצעיר'. מ-25 בינואר 1948 בעקבות איחוד 'השומר הצעיר' עם 'התנועה לאחדות העבודה-פועלי ציון' והקמת מפ"ם החל 'על המשמר' לשמש כבטאונה של מפ"ם. במשך שנים המשיך היומון לבטא את דיעות המפלגה וכתבו בו חברי המפלגה ומקורביה. ב-15 השנים האחרונות לקיומו גילה 'על המשמר' פתיחות רעיונית רבה יותר, אולם התפוצה נשארה מוגבלת. כשהתבטלה חובת החתימה על העיתון בקיבוצים של 'הקיבוץ הארצי' נקלע העיתון לקשיים כלכליים. הופעת 'על המשמר' נפסקה אחרי שתנועת 'הקיבוץ הארצי' החליטה להפסיק לממן את הגרעונות.

עורכיו הראשיים של העיתון היו: מרדכי בנטוב, יעקב עמית, מארק גפן, חיים שור, סבר פלוצקר וצבי טימור. עם בכירי העורכים במהלך השנים נימנו גם משה סנה, אלעזר פראי, מרדכי אורן ודב בר-ניר. אברהם שלונסקי שימש שנים רבות כעורך המדור הספרותי של העיתון.

לעיתון היו מוספים שונים, ביניהם 'עיתים', 'חותם', 'הדף הירוק' ו'קו למושב'. החל משנת 1945 יצא לאור גם עיתון לילדים שנקרא 'משמר לילדים'.

ראו גם:

צפתי יריב, '"על המשמר" - אנטומיה של עתון מפלגתי', קשר, 27 2000, עמ' 67-59