Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אפקים, לחינוך ולתרבות 1943-1961

עורך: צבי זהר.
   1943 - 1961
  
הוצאה: הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר", מחלקת חינוך, מרחביה