Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

אסופות [תשי"ב-תשל"ג] 1945-1973

תת כותר: קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל. בטאון ארכיון ומוזיאון תנועת העבודה.
   1945 - 1973
   שפה: עברית
הוצאה: הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה, תל אביב

הביטאון כלל תעתיקי תעודות, מחקרים וחומר ביבליוגרפי על תנועת העבודה.

חוברות הסדרה החדשה יצאו לאור בשנים תשל"א-תשל"ג ע"י ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ארכיון העבודה' החברה ההיסטורית הישראלית-החטיבה לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל. כותר-המשנה של הסדרה החדשה: כתב-עת לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל.